Vyberte stránku

Zimní údržba

Ještě před zahájením zimní sezóny vyzýváme k toleranci všechny občany parkující podél komunikací a před vjezdy do zahrad. Jedná se zejména o ulice Červená kolonie, Finské domky, Stará Kolonie, Vyhlídková a Kosmá. Pokud budou automobily zaparkované tak, že nebude moci projet traktor s radlicí či sypač, nebude na této komunikaci provedena zimní údržba!

Občané, kteří budou potřebovat zprůjezdnit svou účelovou komunikaci z důvodu ochrany života a zdraví (příjezd sanitky, návštěva lékaře) si mohou tuto službu nahlásit u dispečera zimní údržby našeho smluvního partnera jeden den předem na tel. čísle 725 018 364 (od 6:00 hod. – 15:30 hod.) Tato služba je poskytována bez nároku na náklady.

Dále je možno si objednat pravidelnou zimní údržbu své účelové komunikace u firmy FCC Česká republika, s.r.o. na tel. č. 596 761 311 (p. Sládková) a to za úplatu dojednanou smluvně.

Školní autobus od 1.1.2019

Od 1.1.2019 nastanou pro cestující „Školního autobusu“  určité změny.

Žáci základní školy Rychvald mohou po předložení průkazu jezdit školním autobusem zdarma. Ti, kteří již průkaz mají, nemusí nic vyřizovat, pro ty, kteří chtějí této služby využít nově, bude průkaz připraven na sekretariátu školy. Občané, kteří budou chtít využívat tuto zvláštní linkovou dopravu musí rovněž předložit průkaz, který si mohou vyzvednou na Městském úřadu Rychvald v kanceláři č. 206.

Cena jízdného je jednotná a činí 16,- Kč. Bez platného průkazu řidič nesmí nikoho do autobusu pustit. Na uvedené jízdné se nevztahuje Usnesení vlády České republiky ze dne 27.3.2018 s č.206 o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty.

Místo „nástěnky“ moderní elektronická úřední deska

Zefektivnění práce úředníku a hlavně lepší přehlednost pro občany si vedení města slibuje od elektronické úřední desky, která v prosinci nahradila „papírovou vývěsku“. Nová úřední deska, na které lidé najdou důležité dokumenty, je na zdi před hlavním vstupem do MěÚ Rychvald na Orlovské ulici. „Nejsou na ni žádná tlačítka, ovládá se pomocí dotykového displeje. Pohyb mezi vyvěšenými dokumenty je velmi jednoduchý, intuitivní a rychlý. Přesto se může stát, že zejména starší občané budou mít při prvním kontaktu s úřední deskou problém. V tom případě stačí oslovit kteréhokoliv pracovníka úřadu, všichni jsou připraveni vše vysvětlit a pomoci,“ řekla starostka Šárka Kapková.

Oficiální městská veřejná sbírka pro Řeřichovy

Solidarita s rodinou Řeřichových, která po požáru mezi Vánocemi a Silvestrem přišla o střechu nad hlavou, ovládla celý Rychvald. Sousedé jim nabídli provizorní ubytování, radní schválili mimořádnou finanční výpomoc, Služby města Rychvald bezplatně poskytly kontejnery i mechanizaci. Protože chtěli pomoci i další občané a organizace, vyhlásilo město veřejnou sbírku.

Přispívat můžete na účet číslo 115-5865980207/0100, a to do 12. února, kdy bude sbírka ukončena a peníze zaslány rodině. Jménem rodiny děkujeme za každý příspěvek.

Další informace v mimořádném čísle Rychvaldského zpravodaje.