Select Page

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí zúčtovatelné účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku