Select Page

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – zaslání seznamu nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí