Vyberte stránku

Slavnostní zápis občánků

Vážení rodiče,

komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/ připravuje na den 11.prosince (sobota) slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy.

Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 30.11. (úterý):

1/ osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci

2/ na webových stránkách města Rychvaldu. Zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s pokyny – upřesněním času konání, počtu osob, hygienická opatření apod.

Iveta Rozsívalová, matrikářka

Share This