Sm Vak Ostrava a.s. – ceny pro stočné za rok 2020 a dosažená skutečnost v témže roce