Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 – seznam nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb.

[viewerjs...