Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2021 – TJ Slavoj