Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol

[pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Frychvald.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F1738-Export2UDFile0.pdf" viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]