Select Page

Provoz školního autobusu obnoven

Informace o výuce (zdroj: webové stránky základní školy www.zsrychvald.cz):

Výuka bude probíhat dle následujících pravidel:

 • Začátek vyučování je v 8:00
 • Vyučující si na svou třídu čeká před školou od 7:40, popř. před vchodem do ŠD a ŠJ (ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY S VYUČUJÍCÍM)
 • Po celou dobu ve škole mají žáci i vyučující roušky (na výuku, ve společných prostorách, v ŠD)
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vyučování
 • Z důvodu častějšího větrání doporučujeme teplejší oblečení
 • Je doporučen pobyt venku – uzpůsobte oblečení a obutí dětí podle počasí
 • Ukončení výuky bude v rozmezí 11:30 – 12:00 (bude upřesněno)

Oznámení o uvolněném bytě

Výběrové řízení se koná v pondělí 11.1.2021 v 16,00 hodin v budově Městského úřadu Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, ve 2. poschodí, číslo dveří 201 – zasedací místnost.

Prohlídka bytu č. 405 se koná ve středu 16.12.2020 v době od 8,00 do 8,30 a od 16,00 do 16,30 hodin a ve středu 6.1.2021 v době od 8,00 do 8,30 a od 16,00 do 16,30 hodin, se srazem zájemců ve vestibulu (hlavní vchod) domu čp. 529 na ul. Revoluční v Rychvaldě (Dům s pečovatelskou službou).

Vyvolávací cena je 52.440,-Kč tj. dvanáctinásobek měsíčního nájemného a služeb s tím spojených na základě zvláštního právního předpisu. Tato částka představuje zálohu na nájemné a služby, kterou se zájemce zavazuje městu Rychvald předem zaplatit.

Směrnice budou po celou dobu, po kterou bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce, na webovém serveru města Rychvald www.rychold.porubaweb.cz, ikona „Ke stažení – Právní předpisy – Pravidla a směrnice města“.

Bližší informace podá Městský úřad Rychvald, odbor investic a správy majetku, v kanceláři číslo dveří 002 – přízemí – Lucie Jendřejková, tel. číslo 59 654 30 47, email: jendrejkova@rychvald.cz

V Rychvaldě, dne 11.11.2020                                                         

Nákupy pro osamělé seniory a osoby v karanténě

Pro seniory i osamělé v karanténě, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by jim v době pandemie nakoupil základní potraviny, hygienické potřeby  a léky, funguje od pondělí do pátku od 8 do 11 hodin  telefonní linka – 596 543 037. Podle počtu požadavků nákup bude doručen buď tentýž den nebo den příští. O způsobu předání a úhradě nákupu budeme informovat během telefonické žádosti.

Zrušení představení pro jubilanty a odložení vítání občánků

Divadelní představení pro 70ti leté jubilanty, „Sexem ke štěstí“ (10.12.2020) – ZRUŠENO

Z důvodu nejasného vývoje situace kolem virového onemocnění covid-19 se komise rozhodla prosincové divadelní představení zrušit.

Jubilantům (70ti letým) bude toto představení nahrazeno poukázkami do rychvaldské lékárny v hodnotě 300,- Kč/osoba. Poukázku si jubilant vyzvedne osobně, popř. „osoba pověřená“ v klubovně Kulturního domu, kde jim tyto poukázky budou vydávat členky komise.

Ti občané, kteří si vstupné na divadelní představení zakoupili (nejsou jubilanty) budou moci, taktéž v kulturním domě, vstupenky vracet a budou jim zpět vyplaceny peníze.

Klubovna KD, k výdeji poukázek a vrácení vstupného, bude otevřena v měsíci listopadu pondělky a středy, dle následujícího časového harmonogramu:

 • 9.11. 2020 9:00hodin – 11:30 hodin 9.11. 2020 15:00hodin – 17:00 hodin
 • 11.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 11.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
 • 16.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 16.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
 • 18.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 18.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
 • 23.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 23.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
 • 25.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 25.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin

Ve středu, 25.11.2020, v 17:00 hodin končí výdej poukázek a vrácení vstupného! Poukázka je pro všechny 70ti leté jubilanty, tzn.i ty, kteří neměli zájem o divadelní představení, si nyní mohou vyzvednout nabízenou poukázku do lékárny. Těm z jubilantů, kteří si v uvedený čas poukázky do lékárny nevyzvednou, dárek komise – poukázka do lékárny – propadá.

Jubilanty, prosíme, vzít si s sebou (pokud možno) zaslanou platnou vstupenku a doklad totožnosti.

Stejná hygienická opatření nás nutí odložit i plánované „Vítání občánků“ do konce tohoto roku. Ihned jak bude možno plánovat tyto akce dáme vědět rodičům, již přihlášených dětí, nový termín konání slavnostního obřadu. Stále je možno své nově narozené děti hlásit na matriku, pokud máte i Vy zájem o slavnostní uvítání vašeho děťátka. Postup je jednoduchý:

Rodiče, kteří mají zájem o tuto akci, se mohou přihlásit osobně v kanceláři matriky nebo na email rozsivalova@rychvald.cz či telefonicky 596543040. Budou dopsáni do seznamu zájemců a po rozvolnění uvědomění pozvánkou s upřesněním času konání.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy nashledanou!

Jana Máchová, Iveta Rozsívalová
Komise pro občanské záležitosti

Chodník ul. Hraniční, Bohumín

Město Bohumín připravuje výstavbu nového chodníku podél ul. Hraniční, na jehož realizaci bude žádat o dotaci z EU, z Integrovaného operačního programu prostřednictvím MAS Bohumínsko.

Předmětem projektu je výstavba chodníku Hraniční včetně odvodnění podél silnice III/4712  na území města Bohumína a Rychvaldu. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci chodníku bude umístěno místo pro přecházení. Realizace projektu významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy a zajistí bezbariérový průchod v části města Záblatí směrem k Rychvaldu.

Dne 23.9.2020 Zastupitelstvo města Rychvald na svém 12. zasedání schválilo uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace tohoto projektu.