Select Page

SVOZ BIOODPADU 2021

V letošním roce 2021 bude svoz bioodpadu začínat v termínu 30.-31. března a bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech až do prosince letošního roku.

Ing. Daniela Pavlosková
úředník odboru stavebního a životního prostředí

Městský úřad bude otevřen s omezením

Vážení občané.

Od pondělí 15.3.2021 je Městský úřad Rychvald v úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDA, opět otevřen.

Prosím občany, aby vzhledem k situaci omezili návštěvy pouze ve věcech nezbytně nutných a využili možnosti elektronické komunikace.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY A STAVEBNÍ ÚŘAD JSOU I NADÁLE UZAVŘENY.

Další informace budeme podávat v průběhu týdne na všech dostupných mediích – stránky města Rychvald, faccebok města Rychvald a mobilní rozhlas.

Milan Starostka
starosta města Rychvald

Organizace výuky ZŠ Rychvald vzhledem k opatření vlády

Organizace výuky ZŠ Rychvald vzhledem k opatření od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

  1. stupeň
  • výuka probíhá podle stálého běžného rozvrhu ve škole
  • je zrušeno plavání
  • zrušen zpěv
  • školní družina funguje bez omezení
  • školní jídelna funguje bez omezení
  • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

2. stupeň

• je zrušeno odpolední vyučování (odpadá 7. vyučovací hodina v pondělí i středu)
12. 10. – 16. 10. probíhá ve škole výuka 7. ABC, 9. AB
12. 10. – 16. 10. výuka 6. ABC, 8. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
19. 10. – 23. 10. probíhá ve škole výuka 6. ABC, 8. AB
19. 10. – 23. 10. výuka 7. ABC, 9. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY JE ŽÁK POVINEN SE VZDĚLÁVAT! Pokud se žák distanční výuky neúčastní, je nutné jej omluvit.
• zrušen zpěv
• omezena výuka TV
• školní jídelna pro žáky, kteří se účastní výuky ve škole, funguje bez omezení
• VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE BUDE PROBÍHAT DO JÍDLONOSČŮ
OD 11:15 – 11:45, pokud obědy nebude žák odebírat, je nutné je ODHLÁSIT (preferujte, prosím odhlašování přes e-stravu)
• prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

Biologický odpad můžete vyvézt jednodušeji

Město Rychvald se rozhodlo zjednodušit možnost vyvezení biologického odpadu do sběrného dvora.

Ve dnech, kdy je sběrný dvůr otevřen (pondělí, středa, pátek: 10:00-17:00 a sobota 8:00-14:00) bude už od 8:00 hodin ráno přistaven před sběrným dvorem kontejner na biologický odpad.

Obyvatelé Rychvaldu tak mohou vyvézt tento odpad bez nutnosti vjezdu dovnitř objektu sběrného dvora.

Týká se to POUZE biologického odpadu a prosíme občany, aby respektovali pokyny obsluhy vzhledem k výjimečné situaci.

Prosíme sledujte informace na FB a webu města.
Průběžně budeme aktualizovat vše důležité.

Dovolujeme si vám připomenout, že město Rychvald již téměř rok provozuje službu MOBILNÍ ROZHLAS. Dnes lze tuto cestu považovat za nerychlejší doručení informací z města obyvatelům.

Registraci lze provést například na webové adrese:
rychvald.mobilnirozhlas.cz/registrace 

Ideální je, pokud si do svého mobilního telefonu rovnou stáhnete aplikaci “ZLEPŠEME ČESKO”:
Android:
https://bit.ly/2JqJg2h
iOS:
https://apple.co/2UBylb6

Správa pohřebiště informuje

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti v Rychvaldu, že po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli COVID-19, funguje správa pohřebiště v omezeném režimu. Nenavštěvujte nás.

Smlouvy o nájmu hrobových míst, jejichž nájem v těchto dnech končí, bude možno vyřídit do 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Změny nájemců hrobového místa budou vyřizovány až po ukončení nouzového stavu.

Pokud nájemce nechce tak dlouho čekat a může nájem za hrobové místo uhradit převodem, ať nás kontaktuje na telefonním čísle 731 414 256.

Na stejném telefonním čísle lze také vyřídit akutní záležitosti ohledně hrobů (např. otevření brány pro vjezd nebo vyřízení nového hrobového místa, pokud to nesnese odklad).