Vyberte stránku

Vítání občánků – výzva rodičům

Vážení rodiče,
komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/ připravuje na den 11.03.2023 (sobota) slavnostní
setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy.
Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 28.02.2023 (středa):

  1. osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci
  2. na webových stránkách města Rychvaldu, zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka upřesněním času konání.

Iveta Rozsívalová
matrikářka

Informace pro chovatele ptactva o průběhu ptačí chřipky

Žádáme chovatele, aby dodrželi opatření nařízená SVSČR pro ochranné pásmo do 3. 2. 2023 a to z důvodu stále probíhajícího vyhodnocování situace. O následných opatřeních bude město Rychvald opět informovat. Celostátní opatření jsou platná do odvolání. Pokud chovatel nemá možnost trvale chované ptactvo zajistit v uzavřených prostorách a je narušen komfort chovu, je možno pod dohledem chované ptactvo vypustit po dobu nezbytně nutnou mimo uzavřený prostor tak, aby bylo zajištěno, že chované ptactvo nepřijde do kontaktu s volně žijícím ptactvem a nebude kontaminováno krmivo, voda a stelivo. SVSČR doporučuje chovatelům používat při vstupu do uzavřených prostor určených pro chov desinfekci na obuv.