rychvaldbanner2

Silnici II/450 mezi Rychvaldem a Orlovou čeká kompletní rekonstrukce, která zvýší únosnost vozovky. „Silnice je dnes v havarijním stavu, i když to není na první pohled patrné,“ vysvětlil Tomáš Danihlík ze Správy silnic Moravskoslezského kraje (více níže v článku - Důvod rekonstrukce). Opravu úseku dlouhého přibližně 2,2 kilometru bude provádět firma STRABAG, která zakázku vysoutěžila za 23,3 milionu korun. Financovat ji bude Moravskoslezský kraj a fondy EU.

Rekonstrukce je naplánována v úseku od kruhového objezdu v Orlové (U Horníka) až po silniční most 470-006 (u křižovatky ul. Orlovská a Porubská). Technologie opravy bude spočívat ve frézování stávajících a položení nových vrstev, úpravy krajnic a vyznačení vodorovného dopravního značení.

Omezení provozu

Zákaz vjezdu do oblasti stavby budou mít pouze nákladní automobily. Pro osobní auta, pokud to situace dovolí, bude zajištěn kyvadlový systém řízený semafory.
„Občané bydlící v úseku stavby si nebudou muset vyřizovat žádné povolenky, jak tomu bylo u rekonstrukce ul. Bohumínské. Provoz pekárny nebude omezen, ale bude určitě pro zákazníky v době rekonstrukce složitější, především parkování,“ řekla Vladimíra Skupníková z odboru investic a správy majetku MÚ Rychvald.

Předpokládaný průběh stavby

  • I. etapa (4. - 14. 5.) - pravá strana vozovky v úseku od kruhového objezdu až cca po hranici Rychvaldu
  • II. etapa (14. -24. 5.) - levá strana vozovky v úseku od kruhového objezdu až cca po hranici Rychvaldu
  • III. etapa (25. 5. - 4. 6.) - pravá strana vozovky v úseku od cca hranice Rychvaldu ke křižovatce s Porubskou
  • IV. etapa (4. - 13. 6.) - levá strana vozovky v úseku od cca hranice Rychvaldu ke křižovatce s Porubskou
  • Od 14. do 18. 6. bude pokládána finální vrstva v celé trase.
  • Od 22. do 26. 6. budou probíhat úpravy krajnic a nástřik vodorovného dopravního značení.
  • Předpokládané ukončení stavby: pátek 26. 6. 2015

Důvod rekonstrukce

Stavba spočívá ve zvýšení únosnosti vozovky, což obnáší odfrézování obrusné a ložné asfaltové vrstvy a následnou cementovou stabilizaci podkladních vrstev, odborně „recyklaci za studena“.

Dopravním zatížením jízdní stopy dochází k prolomení a rozdrolení obou původně tuhých asfaltocementových vrstev vozovky, tyto vrstvy poté „plavou“ na měkkém neúnosném podkladu. Do vzniklých trhlin krytu vozovky dále zatéká a podklad „zvodněním“ ještě více ztrácí únosnost. Pouze obnova krytu by proto problém nevyřešila, proto se přistupuje právě k technologii recyklace. Odstranění popsané vady si vyžádá značné investice, které nejsou obvyklé a z běžných prostředků dostupné.
SSMSK

Objízdná trasa

Hlavní objízdná trasa, určená především pro nákladní automobily, je vedena po silnicích I/59 Petřvald-Orlová, II/474 směr Orlová-Výhoda, I/67 Dětmarovice směr Bohumín a II/471 směr Rychvald zpět na II/470.