rychvaldbanner2

Kalendář akcí

26.4. 16:00 hod.
Uctění památky padlých ve 2. světové válce
30.4. 17:00 hod.
15 let ochotníků - představení v KD
6.5. - 7.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
13.5. - 14.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16.5. - 17.5.
Odvoz biologického odpadu

Tisková zpráva Moravskoslezského kraje a společnosti EKOKOM z 11.11.2014

Odpad už teď můžeme v kraji třídit do více než 20 tisíc barevných nádob. A letos přibydou ještě další!

Moravskoslezský kraj – Více než 700 dalších nových barevných kontejnerů se u svých domů i letos dočkají obyvatelé v Moravskoslezském kraji. Rozšiřování sběrné sítě je součástí dlouhodobého projektu, na němž spolupracuje obalový průmysl zastoupený Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezský kraj.

Dlouhodobá snaha o zlepšování úrovně třídění v Moravskoslezském kraji přináší výsledky. Poslední meziroční nárůst výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla a nápojového kartonu opět ukázal, že obyvatelé kraje třídí stále lépe. Papíru a plastů bylo na území kraje do konce roku 2013 vytříděno o 5% více než v roce 2012. „Jsme rádi, že se nám systematická podpora osvědčuje v praxi. V prvním pololetí letošního roku EKO-KOM a.s. distribuoval do obcí a měst Moravskoslezského kraje dalších 616 kontejnerů. V celkovém počtu se tak na konci letošního roku dostaneme přes hranici 21 tisíc nádob na tříděný odpad. Právě dostupnost kontejnerů pro občany je přitom jedním ze základních předpokladů pro úspěšný rozvoj třídění využitelných složek komunálního odpadu v kraji. Oproti konci roku 2005 vzrostl počet nádob na třídění odpadů v průměru o 85%." vysvětlila Eva Drimlová, regionální zástupce společnosti EKO-KOM, a. s. Kontejnery na tříděný sběr jsou tak občanům v kraji blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 194 obyvatel. V roce 2005 to bylo o 145 lidí více.

Distribuce kontejnerů na separovaný odpad v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony korun probíhá ve dvou vlnách. V první vlně bylo v lokalitách oblastí ORP Karviná, Havířov, Hlučín, Vítkov, Opava, Nový Jičín, Třinec, Frýdlant n.O., Frenštát p.R., Kopřivnice, Jablunkov, Český Těšín, Frýdek-Místek přiděleno 616 nádob. V druhé vlně budou nádoby umisťovány do dalších oblastí, jako je Opavsko a Bruntálsko. Tyto nádoby budou instalovány na podzim 2014.

Třídění se stává pohodlnější také občanům obce Rychvald, kde jsou nově umístěny dvě nádoby separovaného odpadu na papír a tři nádoby na plast.

Přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje se stává třídění odpadů. „Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje připadalo v uplynulém roce více než 18 kilogramů vytříděného papíru, 10,5 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů." popsala vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje Ing. Silvie Součková. Dodala, že celkové výsledky kopírují celorepublikový průměr. Dokonce nadprůměrně se v kraji třídí papír a plasty.

„Jsme přesvědčeni, že jdeme správnou cestou. Třídění odpadů dlouhodobě podporujeme. Tyto výsledky přináší nám všem pozitivní signál v podobě každoročního nárůstu množství vytříděných odpadů. Jsme rádi, že se nám systematická podpora vyplácí," vysvětluje Ing. Silvie Součková.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.

Nezisková autorizovaná obalová společnost EKO–KOM, a.s. byla založena již v roce 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží a provozuje systém třídění a recyklace obalových odpadů. Od roku 2002 je autorizovanou obalovou společností, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalových odpadů na kvalitní evropské úrovni. Systém EKO-KOM je od svého vzniku založen na úzké spolupráci s obcemi v celé ČR a spolufinancuje a rozvíjí tříděný sběr a recyklaci komunálních a obalových odpadů.

Úspěšnou dlouhodobou spolupráci obalového průmyslu a obcí potvrzují výsledky recyklace a využití obalových odpadů, které řadí ČR mezi nejlepší země v Evropě. Ročně je dosahováno 72 % míry recyklace obalů. Aktuálně je v ČR k dispozici více než 241 000 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Vybudování sběrné sítě v posledních deseti letech realizovaly obce a města s pomocí investice EKO-KOM, a.s. do přímého nákupu a do poskytnutí prostředků obcím v objemu více než dvou miliard Kč. Díky tomu má přes 99% obyvatel ČR možnost své odpady třídit a 71% jich tak soustavně činí.

Užitečné odkazy:

www.jaktridit.cz – stránky s obecnými informacemi o třídění a využití odpadů
www.tonda-obal.cz – populární stránky o třídění odpadů určené dětem a mládeži
www.tridime.info – internetové stránky věnované třídění odpadů v Moravskoslezském kraji