rychvaldbanner2

Kalendář akcí

26.4. 16:00 hod.
Uctění památky padlých ve 2. světové válce
30.4. 17:00 hod.
15 let ochotníků - představení v KD
6.5. - 7.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
13.5. - 14.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16.5. - 17.5.
Odvoz biologického odpadu

V posledních letech dochází na celém území našeho kraje k enormnímu výskytu napadení dřevin jmelím. Důsledkem působení jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin a následně k samotnému odumírání napadené dřeviny.

Z výše uvedeného důvodu doporučuje krajský úřad vlastníkům dřevin, aby na svých pozemcích prováděli potřebná opatření vedoucí k odstranění jmelí a to ořezem napadených větví. Vylamováním trsů jmelí se nezabrání jeho dalšímu síření, jelikož kořenový systém této rostliny zůstává ve větvích a zhruba za tři roky jmelí opět naroste. V případech napadení více než 50 % objemu koruny je vhodné přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy, které je v první řadě nutno ošetřovat. Při odborných ořezech nebo při kácení dřevin je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.