rychvaldbanner2

Kalendář akcí

26.4. 16:00 hod.
Uctění památky padlých ve 2. světové válce
30.4. 17:00 hod.
15 let ochotníků - představení v KD
6.5. - 7.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
13.5. - 14.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16.5. - 17.5.
Odvoz biologického odpadu

Zastupitelstvo města Rychvald schválilo svým usnesením č. 9/12 ze dne 10.0.6.2016

„Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.

Poskytnutím bezúročné Zápůjčky je realizována snaha pomoci občanům Města k překlenutí doby - od vlastní realizace nového nízkoemisního vytápění - do doby, než jim bude po ukončení samotné realizace vyplacena dotace Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Maximální částka Zápůjčky je navržena ve výši 50.000,- Kč.

Žadatel podává žádost o poskytnutí Zápůjčky jen na předepsaném formuláři a v souladu se Zásadami.