rychvaldbanner2

Kalendář akcí

26.4. 16:00 hod.
Uctění památky padlých ve 2. světové válce
30.4. 17:00 hod.
15 let ochotníků - představení v KD
6.5. - 7.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
13.5. - 14.5.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16.5. - 17.5.
Odvoz biologického odpadu

Karvinský deník zveřejnil zprávu o aktuálním dění kolem zóny Myslivecká. Městu položil otázky k celé záležitosti a zde jsou odpovědi:

Firma podle mých informací měnila v průběhu daných jednání přesný předmět svého podnikání. Jaká je tedy poslední verze toho, co by se v dané lokalitě mělo dít, o jakou činnost přesně půjde a v jakém rozsahu?

Investor podal na stavební úřad téměř totožný záměr, jaký představil loni v říjnu v Rychvaldském zpravodaji, tedy vybudovat linku na výrobu ušlechtilých materiálů z druhotných surovin. Záměr se netýkal zpracování nebezpečných odpadů a papírenský odpad se měl zpracovávat v chráněném vakuovém bezemisním prostředí. Oproti původnímu záměru investor svůj záměr změnil tak, že v novém Centru má být pouze linka na třídění dovezeného papírenského odpadu na jednotlivé části a jejich odvoz ke zpracování jinde.

V jaké fázi je nyní jednání s dotyčnou firmou ze strany zastupitelstva a vedení města Rychvald a jaké je současné stanovisko vaší radnice?

Zástupci investora představili vedení města svůj záměr opakovaně loni na podzim, jednou i za účasti zástupců opozice a občanů. Další představení projektu proběhlo na letošním březnovém zasedání zastupitelstva. Vždy ujišťovali, že nepočítají s jakoukoliv manipulací s nebezpečným odpadem na území Rychvaldu. Abychom měli v tomto směru jistotu i do budoucna, rozhodli zastupitelé o tom, že město začne pracovat na změně územního plánu, která by tuto variantu jednoznačně vyloučila.
Napětí ve městě, které zcela zbytečně vyvolali někteří opoziční zastupitelé, už se vyhrotilo natolik, že dochází k zastrašování a vyhrožování nejen zástupcům vedení města, ale i úředníkům, kteří mají nestranně rozhodovat. Proto jsem musela z důvodu možného narušení nestrannosti celou věc oznámit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který rozhodne, jestli v této věci má rozhodovat náš nebo jiný stavební úřad. Do té doby je řízení přerušeno a stavební úřad nesmí vydat žádné rozhodnutí. Město samozřejmě požádá, aby bylo účastníkem řízení a mohlo chránit zájmy občanů.

Nemáte obavy, že podnikání tohoto druhu v katastru města mohlo zhoršit životní podmínky obyvatel v blízkém okolí?

Jakákoliv firma, která by chtěla začít podnikat s odpady uprostřed kteréhokoliv města, tedy i v průmyslové zóně na Myslivecké ulici v Rychvaldu, musí splnit přísná kritéria, získat zákonná povolení a doložit, že nedojde ke zhoršení životního prostředí. Takováto povolení nemůže získat nikdo, kdo by měl v úmyslu vozit v úzkých uličkách mezi rodinnými domy kamiony plné odpadu, natož nebezpečného. Máme zákonné prostředky, abychom naše obyvatele a životní prostředí ve městě ochránili, a pracujeme na tom s právníky i dalšími odborníky. Ale je to o důkladné práci, ne o křiklounství a demonstrativních akcích, jak si představují někteří opoziční zastupitelé.
Pro zajímavost, v areálu již v minulosti existovala firma, která shromažďovala a třídila odpad a následně jej odvážela (plastové lahve), sám investor v areálu po dlouhá léta provozoval sběrnu odpadů, takže se v místě s odpady nakládalo víc než deset let. Tehdy tato činnost ale nebyla předmětem politického boje a probíhala bez povšimnutí.

 

Z mého pohledu je celá záležitost uměle vyvolaná a postavená na strachu občanů o zdraví a život sebe a svých rodin. Mrzí mě to zejména z toho důvodu, že kdyby se skutečně jednalo o záměr nakládání s nebezpečným odpadem, nebo ohrožení zdraví občanů, sama bych byla první, kdo by se proti tomu postavil.

Bc. Šárka Kapková, starostka Rychvaldu

A zde podání redaktora k celé kauze - http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/valka-ve-meste-kvuli-odpadu-20160409.html